Bestuurders

De bestuurdersverzekering is de beste oplossing om ook als bestuurder beschermd te zijn.
De verplichte BA-verzekering vergoedt alle schadelijders behalve de bestuurder van het voertuig dat in fout is. Als u dan gewond raakt, zijn alle lichamelijke letsels, de arbeidsongeschiktheid die eruit voortvloeit en alle ermee verbonden kosten voor uw eigen rekening.
De bestuurdersverzekering voorziet verschillende dekkingen voor ieder ongeval dat letsels meebrengt, ongeacht of u in fout bent of niet.