BA Motorvoertuigen

iStock_000009981459XSmall

De verzekering BA Motorvoertuigen (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) is wettelijk verplicht in België. Ze vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u anderen met uw voertuig zou kunnen toebrengen.

Opgelet: deze verzekering dekt alle schadelijders behalve de bestuurder van het voertuig die verantwoordelijk is voor het ongeval (vandaar het belang van een aanvullende bestuurdersverzekering).

RISICO’S BIJ VERZWIJGING VAN JONGE BESTUURDER

Jongeren raken moeilijk aan een autoverzekering. Wanneer ze dan toch een verzekering krijgen zijn de premies vaak vrij hoog omdat de verzekeraars de risico’s voor jonge bestuurders hoger inschatten. De Belgische truc die vaak wordt toegepast is dat als gebruikelijke bestuurder vader of moeder wordt vermeld om aldus stukken minder te moeten betalen. Noch de ouders, noch de jongeren beseffen dat zij door deze truc zichzelf bedotten. Wanneer de verzekering zou worden aangesproken kunnen zij in dit geval op basis van deze valse verklaring de polis nietig laten verklaren en zullen zij geen centiem uitbetalen. De jongere zal dan zelf voor de door hem veroorzaakte schade volledig dienen op te draaien en bij zware ongelukken soms geconfronteerd kunnen worden met een levenslang onvermogen.

Ons advies:  Jongeren van onze totaalklanten (brand-, auto- en familiale polis) genieten van extra kortingen waardoor de premie voor jonge bestuurders zeer betaalbaar is. Neem dus geen onnodige risico’s en informeer u. Het kan je op termijn heel veel geld besparen…