Wettelijk pensioen

Het rust- en overlevingspensioen is uw pensioenrecht gebaseerd op uw inkomen, uw loopbaan, uw gezinssituatie en uw statuut als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. De financiering van het wettelijk pensioen blijft problematisch door de vergrijzing.

Ondanks het Zilverfonds en andere maatregelen blijft de financierbaarheid voor de overheid een heikel punt.