Pensioenopbouw via de werkgever

Via uw beroepsactiviteit kan een beroepsgebonden pensioen worden opgebouwd. Hieronder valt de Groepsverzekering, de Vrij Aanvullende Pensioenregeling voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT).