Overlijden

iStock_000016871957XSmall

Iedereen verzekert zijn auto en zijn woning. Logisch, dat zijn immers kostbare bezittingen. Maar wat als het lot u onverwachts treft: een dodelijk (verkeers)ongeval, een hartaanval, een ongeneeslijke ziekte, … Wat dan voor wie achterblijft? Hebt u al eens gedacht aan de financiële zekerheid van uw allerdierbaarste nabestaanden als u er niet meer bent? Met een Overlijdensverzekering kunt u alvast met een gerust gemoed volop van uw leven genieten.

Tijdelijke Overlijdensverzekering
Zullen de studies van uw kinderen nog gefinancierd kunnen worden als uw gezin het zonder u en uw inkomen moet stellen? Of hebt u nog heel wat kosten die een zware financiële last leggen op uw gezin? Bescherm dan uw nabestaanden bij uw vroegtijdig overlijden door een Tijdelijke Overlijdensverzekering.

Schuldsaldoverzekering
De Schuldsaldoverzekering is interessant voor iedereen die een lening of een schuld heeft aangegaan en die de terugbetaling van de schuld wenst te waarborgen in geval van vroegtijdig overlijden.