Kindersparen

Kantoor Coppens biedt verschillende oplossingen voor ouders en grootouders die hun (klein)kinderen een extra spaarpotje gunnen. Daarbij is het belangrijk vroeg te beginnen. Op basis van de specifieke behoeften kan geopteerd worden voor een zicht- of spaarrekening.
Andere mogelijkheid is een volwaardig kinderspaarplan via een spaarverzekering die bepaalde garanties inbouwt dewelke via bancaire producten niet evident zijn.

Daarbij denken we aan:

  • Behoud van controle over de spaarverzekering
  • Pas vanaf een bepaalde leeftijd kan de begunstigde over het gespaard bedrag beschikken
  • Een doelkapitaal instellen mits het voorzien van een minimum overlijdenskapitaal